×

آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | یادگیری

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

5666
دقیقه آموزش کاربردی

7
عدد دوره آموزشی

6
نفر ثبت نام در دوره

بهترین دوره های آموزشی

0 دانشجو

ساخت سایت با قالب آماده وردپرسی

amozeshuser
90 دقیقه
90,000 تومان تومان
4 دانشجو

برنامه نویسی به سبک ما

محمد
۲۳ دقیقه
50,000 تومان 23,000 تومان
1 دانشجو

سخنرانی دقیق و حرفه ای

محمد
15 دقیقه
67,000 تومان
2 دانشجو

بهترین استارت آپ ایران

محمد
۴5 دقیقه
23,000 تومان
0 دانشجو

ساخت سایت با قالب آماده وردپرسی

amozeshuser
90 دقیقه
90,000 تومان تومان
4 دانشجو

برنامه نویسی به سبک ما

محمد
۲۳ دقیقه
50,000 تومان 23,000 تومان
0 دانشجو

ساخت سایت با قالب آماده وردپرسی

amozeshuser
90 دقیقه
90,000 تومان تومان
4 دانشجو

برنامه نویسی به سبک ما

محمد
۲۳ دقیقه
50,000 تومان 23,000 تومان
1 دانشجو

سخنرانی دقیق و حرفه ای

محمد
15 دقیقه
67,000 تومان

آموزش های ویژه

محصولات اختصاصی

محصولات اختصاصی

دسته بندی ها